DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Serhat Ünal
Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Deniz Gökengin
Ege Üniversitesi HIV/AIDS Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Volkan Korten
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

SEMPOZYUM SEKRETERİ

Dr. Aygen Tümer
Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi